image banner
Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và Nghị quyết số 204/NQ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh (Link NQ HĐND tỉnh: https://drive.google.com/drive/folders/1PssjfOh5XhbOwj2anRRzhYuhOcNMGosr?usp=sharing)
Số ký hiệu văn bản 2969/UBND-TH
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và Nghị quyết số 204/NQ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh (Link NQ HĐND tỉnh: https://drive.google.com/drive/folders/1PssjfOh5XhbOwj2anRRzhYuhOcNMGosr?usp=sharing)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2969ubndth_0001_230731105737.kyso.pdf