image banner
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 139/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dịch vụ công
Người ký duyệt Lê Tấn Hổ
Tài liệu đính kèm 139-qd-ubnd-tinh-py.pdf