image banner
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 343/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dịch vụ công
Người ký duyệt Đào Mỹ
Tài liệu đính kèm 434_QD_chuan_hoa_TTHC_2024.pdf