image banner
Kế hoạch V/V: Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 113/KH-UBND
Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực 11/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch V/V: Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Trần Vạn Huy
Tài liệu đính kèm 113_0001.signed.pdf