image banner
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 654/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dịch vụ công
Người ký duyệt Lê Tấn Hổ
Tài liệu đính kèm 654_qd_cua UBND tinh.pdf