Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên

Các đơn vị trực thuộc UBND thị xã

1. PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

- Văn phòng HĐND - UBND - Phòng Tài nguyên - Môi trường
- Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội
- Phòng Tư pháp Thanh tra thị xã
- Phòng Kinh tế - BQL các dự án đầu tư và xây dựng
- Phòng Nội vụ - Trung tâm GDNN - GDTX
- Phòng Văn hóa - Thông tin - Trung tâm Phát triển quỹ đất
Phòng Quản lý đô thị - Trung tâm VH-TT và TT-TH
- Phòng Giáo dục - Đào tạo
   

2. UBND XÃ, PHƯỜNG

- UBND Phường Xuân Yên - UBND Phường Xuân Phú 
- UBND Phường Xuân Thành  - UBND Phường Xuân Đài  
- UBND Xã Xuân Bình - UBND Xã Xuân Hải 
- UBND Xã Xuân Lâm  - UBND Xã Xuân Thịnh  
- UBND Xã Xuân Phương - UBND Xã Xuân Lộc 
- UBND Xã Xuân Cảnh  - UBND Xã Xuân Thọ 2  
- UBND Xã Xuân Thọ 1   

 

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập