Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 1188/UBND-VX
Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CẦU
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Công văn v/v thực hiện Công văn số 4019/UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
Tải về:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập