Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 1224/UBND-VX
Ngày ban hành: 10/08/2020
Cơ quan ban hành: UBND thị xã Sông Cầu
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Công văn v/v triển khai thực hiện Công văn số 4141/UBND -KGVX ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ (về Covid 19)
Tải về:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập