Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Công văn v/v thực hiện công văn số 4062/UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng chính phủ về phòng chống Covid-19

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 05/08/2020

Tải về: 1205/UBND-VX

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập