Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Thông báo Công văn lấy ý kiến góp ý báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 06/02/2021


 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập