Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên; thời gian, địa điểm đối chiếu hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh có kết quả trúng tuyển

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 13/08/2020

Tải về: 346-TB-NV

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập