Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng chức việc tôn giáo năm 2020

Chuyên mục: An ninh pháp luật | Đăng ngày: 25/06/2020

Trong 2 ngày 23 – 24/06/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh thị xã Sông Cầu tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng chức việc tôn giáo năm 2020.
 


 

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng chức việc tôn giáo năm 2020
 

Tại đây, các vị chức việc được bồi dưỡng 5 chuyên đề về Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia…; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
 


 

Khóa bồi dưỡng nhằm giúp đối tượng chức việc, các tôn giáo có thêm kiến thức về quốc phòng, an ninh, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện rõ âm mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động gây rối phá hoại khối đoàn kết dân tộc, từ đó nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương.

                                                                                      THÁI THỤY


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập