Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chuyên mục: Đại hội Đảng 2020-2025 | Đăng ngày: 17/07/2020

Ngày 07/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. 
 


 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Đại hội vinh dự có sự tham dự của các đồng chí: Về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Như Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Bá Vũ, Phó Vụ Trưởng Vụ 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn thể tỉnh Phú Yên; các Sở, Ban, ngành của tỉnh.
 

Về phía thị xã, có các đồng chí Đặng Cao Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Kinh Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và các đồng chí trong BTV Thị ủy; BCH Đảng bộ thị xã khóa XI; các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sông Cầu qua các thời kỳ; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lực, 02 nhân sĩ trí thức Nguyễn Bá Lưu và Hồ Kim Lân; đại biểu các huyện, thị, thành phố bạn; các cơ quan, ban ngành thị xã và 247 đại biểu chính thức đến từ 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy, đại diện cho 3.462 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã. 
 


 


 

Đại biểu tham dự Đại hội
 

Trong lời phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Cao Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Sông Cầu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm phấn đấu xây dựng TX Sông Cầu trở thành thành phố trước năm 2025. Sự thành công của đại hội sẽ tạo động lực cho Sông Cầu phát triển đi lên với nhiều triển vọng tươi sáng, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn”.
 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã do Phó Bí thư Thị ủy Đào Mỹ trình bày đã nêu bật những thành tựu qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với kết quả thực hiện đạt và vượt kế hoạch 12/14 chỉ tiêu chủ yếu; kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thị xã sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, phố phường đẹp hơn. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; dân chủ xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy; quốc phòng-an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đặc biệt thị xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh trước gần 2 năm.
 

12 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm đạt 15,6%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83,8 triệu đồng, đạt 104,75% chỉ tiêu Nghị quyết; Cơ cấu kinh tế theo giá trị tăng thêm đến năm 2020: Dịch vụ 52,3%, công nghiệp - xây dựng 30,9%, nông nghiệp 16,8%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020, đạt 17.1 60 tỷ đồng, đạt 127,5 Nghị quyết; Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 1.097,8 tỷ đồng, đạt 209,03% chỉ tiêu Nghị quyết; Nâng độ che phủ rừng lên 50,1%, đạt 100,2% chỉ tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%/năm. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 7,38%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%, đạt 110,8% chỉ tiêu Nghị quyết; Có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá, 90% thôn, khu phố văn hoá, 80% xã, phường đạt danh hiệu xã, phường văn hoá, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; Bình quân tạo việc làm mới cho 5.696 lao động/năm, đạt 101,7% Nghị quyết; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 140% chỉ tiêu Nghị quyết; Giao quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu; Bình quân hàng năm có 96% TCCS đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp đảng viên mới tăng bình quân 7%/năm, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.
 

Phát huy những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ thị xã Sông Cầu đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới; huy động mọi nguồn lực, xây dựng thị xã Sông Cầu lên thành phố trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030”. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện 14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng. Trong đó, nhấn mạnh 4 giải pháp đột phá, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế biển, nhất là Khu du lịch Quốc gia vịnh Xuân Đài, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng thương hiệu Du lịch vịnh Xuân Đài; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, xây dựng thị xã Sông Cầu xanh, sạch, đẹp, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường biển.
 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Minh Sơn đánh giá cao và biểu dương những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thị xã mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Cầu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cơ bản tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Lương Minh Sơn định hướng: Thời gian tới, TX Sông Cầu cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp mạnh mẽ nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương gắn với thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh phát triển; thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...
 

Ngày 8/7/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ hai. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII gồm 37 đồng chí. Với sự nhất trí cao, tại Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Đào Mỹ được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Sông Cầu nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Trần Kinh Danh và Phan Trần Vạn Huy được bầu làm Phó Bí thư Thị ủy. Đồng thời, bầu 07 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Huy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 22 đồng chí.
 


 


 

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII
 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới; huy động mọi nguồn lực, xây dựng thị xã Sông Cầu lên thành phố trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030”.
 

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công và bế mạc.
 


 

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập