Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam

Chuyên mục: Hoạt động HĐND & UBND | Đăng ngày: 24/03/2023

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài khoảng 91,77km, được triển khai thành 02 dự án thành phần gồm đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (khoảng 42,1km) và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (khoảng 49,67km). Thị xã Sông Cầu có dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, đi qua 05 xã, gồm Xuân Lộc, Xuân Bình, Xuân Lâm, Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2, với tổng chiều dài khoảng 34km. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước và các địa phương có đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, trong đó có TX Sông Cầu.

Hình sưu tầm: Lãnh đạo Bộ GT-VT kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng
dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025,
đoạn qua địa phận TX Sông Cầu

 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 44/2022/QH5 ngày 11/01/2022, với tổng chiều dài tuyến 729km đi qua nhiều tỉnh, thành phố. Đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài khoảng 91,77km, được triển khai thành 02 dự án thành phần gồm đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (khoảng 42,1km) và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (khoảng 49,67km). Trong đó, thị xã Sông Cầu có dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đi qua địa bàn 05 xã (gồm xã Xuân Lộc, Xuân Bình, Xuân Lâm, Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2), với tổng chiều dài khoảng 34km, chiếm khoảng 80,7% tổng chiều dài đoạn tuyến. Đây là công trình với khối lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa phận thị xã sẽ góp phần kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Dự án, ngày 22/7/2022 Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn trên địa phận thị xã Sông Cầu. Ngày 13/01/2023, Thị ủy ban hành Quyết định số 588-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận thị xã Sông Cầu. Thị xã Sông Cầu đã thành lập 05 tổ tuyên truyền, mỗi Tổ do một đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy làm Tổ trưởng; tích cực phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã tổ chức vận động tuyên truyền cho người dân trong vùng dự án hiểu và đồng thuận về các chủ trương, chính sách liên quan đến dự án.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã, nhất là những nơi có tuyến đường đi qua đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan đến dự án, về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng. Kết quả bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện dự án.

Theo UBND thị xã Sông Cầu, đến thời điểm hiện nay (ngày 21/3/2023), thị xã đã thực hiện kiểm kê kiểm đếm hoàn thành 33,82/33,82km; đã lập và phê duyệt 450/1050 hộ, đang trình thẩm định 130 hộ; tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 27,38/33,82km đạt 80,95% và bàn giao thực địa cho nhà thầu thi công 23,2km.

Về công tác giải ngân, năm 2022 thị xã đã giải ngân 55,102/55,072 tỷ đồng, đạt 99,95% (Ban QLDA 85 bổ sung kinh phí GPMB cho thị xã 17,5 tỷ); năm 2023, giải ngân 38,316/343,31 tỷ đồng, đạt 11,16% .

Về công tác xây dựng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu nghĩa trang, thị xã đã xác định vị trí 05 khu tái định cư (xã Xuân Lộc: 03 khu; xã Xuân Lâm: 01 khu; xã Xuân Thọ 2: 01 khu) phục vụ cho 156 hộ tái định cư và giao đất, với tổng diện tích khoảng 8,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 127 tỷ đồng; đã ban hành Kế hoạch, Thông báo thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án. Hiện tại các địa phương đang tổ chức họp xét nguồn gốc đất.

Đối với công trình Di dời đường dây 220kV, đường dây 110kV, đường dây trung hạ thế và đường dây thông tin thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn trên địa phận thị xã Sông Cầu) có tổng mức đầu tư khoảng 213 tỷ đồng; đã hoàn thành công tác lập thủ tục di dời phục vụ giải phóng mặt bằng của Dự án….

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa phận thị xã Sông Cầu còn gặp nhiều khó khăn, thách thức cần sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, ngành trong quá trình xây dựng và phát triển.

Để sớm hoàn thành việc GPMB và bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu các mốc thời gian theo yêu cầu tại Nghị Quyết 18/NQ –CP và các Thông báo kết luận của Tỉnh cũng như theo Kế hoạch thị xã đã đề ra là hoàn thành công tác phê duyệt phương án trước ngày 31/3/2023; cấp uỷ đảng từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân; Chính quyền các cấp khẩn trương thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ như: công tác kiểm kê, xét nguồn gốc đất, áp giá đền bù, tái định cư và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh,…

MỸ CHUNG

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập