Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Tổ chức kỳ họp lần thứ 16 HĐND thị xã Sông Cầu khóa XI

Chuyên mục: Hoạt động HĐND & UBND | Đăng ngày: 09/11/2020

Chiều ngày 06/11/2020, HĐND thị xã Sông Cầu khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề), nhằm xem xét một số chủ trương quan trọng của thị xã.
 


 

Hội trường Kỳ họp
 

Kỳ họp đã nghe UBND thị xã thông qua Tờ trình về danh mục các công trình, dự án dự kiến đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) từ nguồn vốn địa phương và Tờ trình đề nghị HĐND thị xã giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thị xã; Thường trực HĐND thị xã thông qua Tờ trình về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp 15 và 16; Báo cáo của ban Kinh tế-Xã hội thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.


Tại kỳ họp, HĐND TX Sông Cầu tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Duy Tuấn, nguyên Trưởng Công an thị xã, chuyển công tác khác; bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Hải Phú, Trưởng Công an thị xã.


Kỳ họp đã tiến hành thông qua 03 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án dự kiến đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) từ nguồn vốn địa phương; Nghị quyết về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trường đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thị xã; Nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 15 và 16.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập