Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Tổ chức kỳ họp lần thứ 17 HĐND thị xã Sông Cầu khóa XI

Chuyên mục: Hoạt động HĐND & UBND | Đăng ngày: 23/12/2020

Trong 02 ngày 17 và 18/12/2020, HĐND thị xã Sông Cầu khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2020) tổ chức kỳ họp lần thứ 17. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 và quyết định một số nội dung, chủ trương quan trọng khác của thị xã.

Dự kỳ họp, về phía tỉnh có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên; về phía thị xã có các đồng chí Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Trần Kinh Danh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy; Phan Trần Vạn Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Minh Thơ, Chủ tịch UBMTTQ Việt nam thị xã, cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XI; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.     

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã ra sức phấn đấu, khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong năm 2020, toàn thị xã đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với quyết tâm nỗ lực cao nhất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi, những yếu tố khó khăn như: thời tiết nắng hạn kéo dài những tháng đầu năm, thiên tai, bão lũ những tháng cuối năm; giá tôm hùm xuống thấp,... đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời và công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, UBND Tỉnh, Thị ủy về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội; cùng với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định và có mặt phát triển.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thị xã

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 do đồng chí Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày trước kỳ họp đã nêu rõ: Trong năm 2020, bên cạnh một số thuận lợi, thị xã cũng gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã tác động không thuận lợi đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Tỉnh, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thị xã đã đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ kép vừa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn không để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được một số kết quả tích cực; dự ước cả năm 2020 thực hiện đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra (03 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đó là: 70% tuyến phố, tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị; tạo việc làm mới cho 5.826 lao động; 96% dân cư đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh). Tổng thu ngân sách phát sinh đạt 190.305 triệu đồng, đạt 100,16% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 47,25% Nghị quyết HĐND thị xã giao. Đến nay, 09 xã xây dựng nông thôn mới của thị xã thực hiện đạt 161 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2019, đạt bình quân 17,8 tiêu chí/xã.

Trong năm 2021, TX Sông Cầu phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 344.100 triệu đồng; tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 14-15% so với năm 2020; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.600 tỷ đồng; phấn đấu 02 xã Xuân Lâm và Xuân Thọ 2 đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, có 39 tuyến đường/13 xã, phường đạt chuẩn tuyến đường văn minh đô thị; có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 93%; tạo việc làm mới cho 3.840 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%....

Tại kỳ họp, HĐND thị xã còn được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu-chi ngân sách thị xã năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2020; thực hiện vốn đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch giao đất ở năm 2021; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã; báo cáo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã; Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị thông qua các Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã trình ra kỳ họp; báo cáo thẩm tra của hai ban hội đồng.

Được sự nhất trí cao, kỳ họp đã thông qua 08 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách năm 2020.; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chỉ cần đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch giao đất ở năm 2021 trên địa bàn thị xã;.Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết về phê chuẩn kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (16 và 17) Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XI; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã qua các phiên giải trình, các cuộc giám sát từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020”.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu

Thống kê truy cập