Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chuyên mục: Hoạt động HĐND & UBND | Đăng ngày: 25/06/2021

Ngày 24/06/2021, HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã, trao giấy chứng nhận, huy hiệu đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định một số nội dung, chủ trương quan trọng khác của thị xã.
 


 

Đại biểu dự kỳ họp
 

Dự kỳ họp, về phía tỉnh có đồng chí Đỗ Trọng Danh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Tấn Đễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Ngọc-Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Về phía thị xã có các đồng chí Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Trần Kinh Danh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy; Phan Trần Vạn Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Trần Thị Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Minh Thơ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt nam thị xã, cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XII; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.     
 

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đồng chí Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày trước kỳ họp đã nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị xã đã được tiến hành thuận lợi và đúng luật định. Toàn thị xã có 79.621 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cử tri trong danh sách. Kết quả, đã bầu 31 đại biểu HĐND thị xã. Trong đó, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi có 4 người, chiếm tỷ lệ 12,9%; đại biểu là nữ có 06 người, chiếm tỷ lệ 19,35%; đại biểu là người ngoài Đảng 01 người, chiếm tỷ lệ 3,2%; đại biểu tái cử 15 người, chiếm tỷ lệ 48,4%.
 


 

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại kỳ họp
 

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Ông Trần Kinh Danh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Trần Xuân Đạt, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Bà Nguyễn Thị Đặng Hải, Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lê Minh Thơ, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Phú được bầu giữ chức Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND thị xã cũng đã quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, Ban Kinh tế-Xã hội của HĐND thị xã có 5 ủy viên, Ban Pháp chế của HĐND thị xã có 5 ủy viên.

Thường trực HĐND TX Sông Cầu khóa XII ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, HĐND thị xã của đã bầu các chức danh của UBND thị xã. Cụ thể, Ông Phan Trần Vạn Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; các ông Lâm Duy Dũng, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Ngọc Thạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 11 đồng chí. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 23 người.

Trước khi bế mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND TX Sông Cầu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã; thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND thị xã năm 2021 và Nội quy kỳ họp HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thông qua nội dung một số vấn đề về đầu tư công; kế hoạch giao đất ở năm 2021; cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường vào mộ Đào Trí.

MỸ CHUNG

 


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên

Thống kê truy cập