Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Công nhận xã Xuân Bình và xã Xuân Phương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chuyên mục: Kinh tế | Đăng ngày: 07/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định công nhận xã Xuân Bình và xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Như vậy, tính đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn thị xã đã đạt được đến nay là 156 tiêu chí/9xã; đạt bình quân 17,3 tiêu chí/xã. 06 xã đạt 19/19 tiêu chí gồm Xuân Bình, Xuân Phương, Xuân Hải, Xuân Thọ 1, Xuân Lộc, Xuân Thịnh; xã Xuân Lâm đạt 11/19 tiêu chí, Xuân Thọ 2 đạt 15/19 tiêu chí. Riêng đối với xã Xuân Cảnh sau khi sáp nhập với Xuân Hòa giảm 03 tiêu chí (Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18-Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19-Quốc phòng và an ninh).

Xã Xuân Bình đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, qua rà soát kết quả thực hiện, hiện trạng xã Xuân Bình đạt 10/15 tiêu chí, 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí giao thông, tiêu chí trường học, tiêu chí thu nhập, tiêu chí phát triển sản xuất, tiêu chí Giáo dục và Đào tạo.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu

Thống kê truy cập