Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn TX Sông Cầu giai đoạn 2021-2025

Chuyên mục: Kinh tế | Đăng ngày: 25/05/2022

Nhằm phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh, trong đó chú trọng phát triển ngành nghề với các sản phẩm là thế mạnh của thị xã; UBND thị xã Sông Cầu ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thị xã Sông Cầu giai đoạn 2021-2025.

Sản phẩm Rượu Quán đế được công nhận là sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên

Theo đó, kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể gồm: Góp phần hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã (Chương trình OCOP) đến cuối năm 2025, có ít nhất 06 sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn được công nhận đạt OCOP từ 03 sao trở lên. Góp phần thực hiện chỉ tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn thị xã đạt trên 80%.  Xây dựng, thực hiện các dự án, mô hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thị xã.

Các nội dung và nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như: Xây dựng cơ chế chính sách; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo nhân lực; dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia Chương trình OCOP; tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

UBND thị xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các xã, phường tham mưu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn thị xã; rà soát, lập danh mục dự án ngành nghề nông thôn và dự trù kinh phí, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động khuyến công và tổ chức thực hiện theo quy định; hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia các hội chợ, triễn lãm trong và ngoài tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các địa phương...

Các cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch này.

MỸ CHUNG

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập