Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Bình

Chuyên mục: Kinh tế | Đăng ngày: 25/02/2020

Để chuẩn bị cho cuộc làm việc với Đảng ủy, UBND xã Xuân Bình về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, đầu tư cho xã Xuân Bình đạt xã nông thôn mới trong năm 2020; UBND thị xã Sông Cầu vừa yêu cầu UBND xã Xuân Bình chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thị xã khẩn trương rà soát lại từng nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đánh giá rõ thực trạng từng tiêu chí đã đạt, chưa đạt, nguyên nhân, giải pháp, đề xuất với UBND thị xã, các Sở, ban, ngành Tỉnh để hỗ trợ cho địa phương.
 


 

Kè chống xói lở đầm Cù Mông - đoạn thuộc xã Xuân Bình 
 

Đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các phòng chuyên môn thị xã phối hợp với xã Xuân Bình đánh giá lại các tiêu chí của lĩnh vực phụ trách, theo dõi. Trên cơ sở đó, hướng dẫn xã đánh giá và xác định cụ thể những nội dung, công việc cần thực hiện, đầu tư xây dựng để xã Xuân Bình đạt xã nông thôn mới trong năm 2020.

Theo kết quả khảo sát thực trạng 19 tiêu chí trên địa bàn xã, hiện xã Xuân Bình đạt 15/19 tiêu chí theo các chi tiêu chung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Năm 2020, xã Xuân Bình tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đã đạt, phấn đấu cuối năm 2020 đạt thêm 4 tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: tiêu chí số 5: Trường học; tiêu chí số 10: Thu nhập; tiêu chí số 11: Hộ nghèo; tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm ).

MỸ CHUNG

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập