Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Xã Xuân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

Chuyên mục: Kinh tế | Đăng ngày: 07/10/2020

UBND tỉnh vừa có quyết định số 1676/QĐ0UBND về việc công nhận xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Như vậy đến nay, toàn thị xã có 05/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Trong những tháng cuối năm 2020, thị xã Sông Cầu phấn đấu đưa 02 xã Xuân Bình và Xuân Phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Quyết định 1676/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh 

UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định, kế hoạch về quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới để các địa phương có cơ sở thực hiện.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành chủ động làm việc, phối hợp với các địa phương soát xét các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt; những vấn đề vướng mắc, khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành; qua đó báo cáo đề xuất ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh những giải pháp, hướng xử lý kịp thời.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập