Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 09/03/2022

Ngày 03/03/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận ở Khu dân cư góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội trường Hội nghị

Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 59 điều với các nội dung cơ bản thực hiện dân chủ ở: xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của thanh tra Nhân dân; trách nhiệm bảo đảm và thực hiện quản lý Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở... Dự thảo lần này có 6 điểm mới, trong đó: Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong quy chế dân chủ cơ sở; bổ sung và đa dạng hóa hình thức công khai thông tin; quy định quyền Nhân dân được đề xuất nội dung đưa ra để Nhân dân bàn và quyết định; ý thức của cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố; trách nhiệm giải trình của cơ quan cấp xã trong quá trình ban hành quy định hành chính bất lợi cho công dân và liên quan tới lợi ích của cộng đồng; quy định rõ trách nhiệm thực hiện dân chủ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung đưa ra một số góp ý về cơ chế bảo đảm phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân đại diện cho tổ chức mình và Nhân dân ở cơ sở, địa bàn dân cư; trách nhiệm của các chủ thể khác trong tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, phường; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia trực tiếp vào việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Sông Cầu đã đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu; trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Luật, đồng chí mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho dự thảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã sẽ tổng hợp đầy đủ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để Luật sớm được ban hành, đi vào thực tiễn.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập