Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 16/03/2022

Trong 02 ngày 8 và 9/3/2022, Thị ủy Sông Cầu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí lãnh đạo; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã, các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung chính Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm…

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Đảng đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu gương mẫu thực hiện trước, thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao; chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, bổ sung chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21 ở từng cấp và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Tạo bước chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức, thực hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập