Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 và đề ra các giải pháp để nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 19/05/2023

Chiều ngày 17/5, UBND thị xã Sông Cầu tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 và đề ra các giải pháp để nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, chỉ số Cải cách hành chính (CCHC)  của UBND thị xã Sông Cầu đạt 73,34 điểm và xếp thứ 3/9 huyện, thị xã, thành phố. So với kết quả năm 2021, kết quả chỉ số CCHC thị xã tăng 8,48 điểm, xếp loại khá và tăng 03 bậc so với năm 2021.

Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được đánh giá, chấm điểm theo 08 lĩnh vực, 34 tiêu chí  và 62 tiêu chí thành phần, tương đương với số điểm tối đa là 100 điểm, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 17,64/18,50 điểm; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 5,9/6 điểm; Cải cách thủ tục hành chính đạt 12/22 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 7/7 điểm; Cải cách chế độ công vụ đạt 11/14 điểm; Cải cách cơ chế tài chính công đạt 5,5/9,5 điểm; Xây dựng chính quyền điện tử đạt 8,42/16 điểm; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt 5,88/7 điểm.

Đối với kết quả chỉ số CCHC của UBND các xã, phường năm 2022, có 01 phường xếp loại Tốt (UBND phường Xuân Thành); 10 xã, phường xếp loại Khá và 02 xã, phường xếp loại Trung bình.

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo, UBND thị xã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; giữ vững những tiêu chí đã đạt điểm trong năm 2022 không để mất điểm trong năm 2023. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng và trước hẹn từ 95% trở lên. Thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sai sót, trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ sai sót, trễ hạn phải có thư xin lỗi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên các lĩnh vực và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Thường xuyên lấy phiếu khảo sát về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đội ngũ công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua đó có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC....

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập