Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 21/05/2018

Ngày 18/05/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Đ/c Trần Kinh Danh - Phó Bí thư Thị ủy phát biểu tại hội nghị

 

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 2.813 cán bộ, đảng viên dự học trong toàn Đảng bộ, trong đó có 2.457 đảng viên, chiếm 91% tổng số đảng viên toàn thị xã. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua 79 điểm sinh hoạt ở 66 khu dân cư, có 5.363 người tham dự; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến với 109 vụ chức sắc, chức việc và người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư.

Công tác tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung sinh động, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của địa phương, kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm trên 80%; thôn, khu phố văn hóa chiếm trên 70%; cơ quan văn hóa chiếm trên 85%.

 

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ chưa cụ thể, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; công tác cải cách hành chính có mặt còn hạn chế; một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đến công tác phát hiện, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ở cơ sở chưa có mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ thị ủy đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                      THÁI THỤY


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập