Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hơn 26.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 21/03/2023

Ngày 20/3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Sông Cầu tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Võ Ngọc Thạch-Phó Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Năm 2022, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nhân dân đồng thuận, đoàn kết, gắn bó, phong trào ngày càng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Kết quả, toàn thị xã có 26.329/27.575 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 95,48%); 61/63 thôn, khu phố được công nhận đạt thôn, khu phố văn hóa (đạt tỷ lệ 96,82%); 7/9 xã đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 102/107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu văn hóa (đạt tỷ lệ 95,32%). Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đến cơ sở tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, hàng năm 100% thôn, khu phố tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào học tập, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến...ngày càng được nhân rộng thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã đặt ra chỉ tiêu 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 90% thôn, khu phố được công nhận văn hóa; 75% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 100% phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng 44 tập thể và 13 hộ gia đình có thành tích xuất sắc đóng góp vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

MỸ CHUNG

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Phóng sự cải cách hành chính thị xã Sông Cầu
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

Thống kê truy cập