Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Khen thưởng 98 cá nhân, tập thể xuất sắc, điển hình tiên tiến

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 17/07/2020

Ngày 17/7, UBND TX Sông Cầu tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
 


 

Đ/c Lâm Duy Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - PCT UBND thị xã phát biểu tại Hội nghị 
 

Giai đoạn 2016-2020, UBND TX Sông Cầu đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội. Trọng tâm là thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn thị xã. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế được phát động và triển khai kịp thời và có hiệu quả, đã góp phần đưa nền kinh tế thị xã phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm đạt 15,6%, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83,8 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, dịch vụ 52,3%, công nghiệp-xây dựng 30,9%, nông nghiệp 16,8%; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống cư dân nông thôn. Các nguồn lực xã hội được phát huy, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng thị xã Sông Cầu trở thành đô thị loại III trước năm 2020. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng-an ninh được quan tâm đẩy mạnh.
 


 

Đại biểu tham dự Hội nghị
 

Tại hội nghị, UBND tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 06 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018-2019. UBND TX Sông Cầu khen thưởng cho 26 tập thể và 56 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.
 


 

Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 06 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
 

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Dịp này, UBND TX Sông Cầu phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Theo đó, thị xã Sông Cầu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong các phong trào thi đua của thị xã, tạo khí thế mới để xây dựng thị xã Sông Cầu phát triển toàn diện, ổn định, vững chắc, ngày càng văn minh và giàu đẹp; huy động mọi nguồn lực, xây dựng thị xã Sông Cầu lên thành phố trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập