Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 29/06/2023

Ngày 9/6/2023, Thị ủy Sông Cầu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35).

5 năm qua, BTV Thị ủy Sông Cầu đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa bằng kế hoạch số 123-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 nghiêm túc, sâu rộng. Hàng năm, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 thị xã, lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã, các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, Đảng viên đã thành lập các trang Fanpage, các tài khoản mạng xã hội lan tỏa những thông tin tích cực, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thời gian tới, Thị ủy Sông Cầu tiếp tục quán triệt Nghị quyết 35 đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết trên các trang thông tin điện tử, tránh những tác động của thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. 

Dịp này, Thị ủy Sông Cầu khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

                                                                                                                        THÁI THỤY


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập