Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Sông Cầu công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 19/04/2022

Ngày 06/4, UBND TX Sông Cầu tổ chức Lễ công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn  địa bàn thị xã.

Theo đó, UBND thị xã đã công bố Quyết định 326/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Sông Cầu, với diện tích cơ cấu các loại đất như sau: Tổng diện tích tự nhiên của thị xã là 49.540,04 ha, trong đó đất nông nghiệp 32.373,87 ha (chiếm 65,35%), đất phi nông nghiệp 17.042,48 ha (chiếm 34,4%), đất chưa sử dụng 123,69ha (chiếm 0,25%). Chuyển mục đích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 10.594,80 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1.926,15ha…

Việc công bố quy hoạch sử dụng đất nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; đảm bảo đúng theo quy hoạch, là căn cứ để thực hiện công tác thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập