Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nội dung công tác Hội Cựu chiến binh năm 2023

Chuyên mục: Thông báo kết luận hội nghị | Đăng ngày: 29/06/2023

Ngày 13/6/2023, Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Cầu phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nội dung công tác Hội Cựu chiến binh năm 2023 cho hơn 60 học viên là cán bộ Hội ở cơ sở.

Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 13 – 16/6/2023, các học viên sẽ được nghiên cứu, truyền đạt 05 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; Quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và lồng ghép các nội dung chương trình của Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội cựu chiến binh thị xã, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Hội cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong Hội; Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách trong Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn thị xã; góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và tập hợp hội viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                                                THÁI THỤY


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập