Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Sông Cầu kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 19/05/2021

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát  số 03/Ctr-BĐD HĐQT ngày 26/02/2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Sông Cầu về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Vừa qua, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách tại các xã, phường trên địa bàn.
 


 

Đ/c Bùi Thanh Trọng, Chủ tịch Hội CCB thị xã Sông Cầu, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã
kiểm tra chỉ đạo tại xã về công tác tín dụng chính sách tại địa bàn xã Xuân Lộc.

 

Nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung vào quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW; kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm; công tác phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, tập huấn và triển khai các văn bản nghiệp vụ về quản lý tín dụng chính sách, tổ chức hoạt động giao dịch xã; công tác chỉ đạo củng cố tổ TK&VV, thực hiện quy ước hoạt động, bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay tại hộ vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ...đặc biệt ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đến người vay vốn.
 

Từ đầu năm đến nay NHCSXH thị xã Sông Cầu phối hợp cùng UBND các xã, phường đôn đốc công tác giải ngân Chính sách đến nay đã triển khai thực hiện tổng doanh số cho vay đạt: 73.478 triệu đồng với 2.141 lượt hộ vay, tổng doanh số thu nợ: 49.403 triệu đồng, nâng tổng dư nợ đạt 386.545/388.649 triệu đồng, đạt 99,46% kế hoạch với 9.773 hộ còn dư nợ, so với đầu năm tăng 24.019 triệu đồng, tốc độ tăng 6,63%, trong đó nguồn vốn cho vay 03 chương trình (hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo) tăng 4.688 triệu đồng, nguồn vốn cho vay NS&VSMTNT tăng 5.910 triệu đồng, nguồn vốn cho vay SXKD vùng khó khăn tăng 3.308 triệu đồng, nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 7.559 triệu đồng, nhà ở xã hội tăng 1.224 triệu đồng.…. Những đồng vốn này đã giúp các người vay ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất phát triển kinh tế.
 

Qua kiểm tra, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đánh giá cao công tác phối hợp giữa NHCSXH thị xã và UBND xã, phường, công tác Giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ (như đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào giao dịch, 100% đeo khẩu trang khi giao dịch, giữ khoảng cách 2m khi giao dịch, hội trường không quá 20 người…);  các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, NHCSXH thị xã Sông Cầu giải quyết 100% nhu cầu vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, không để tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay vốn mà không tiếp cận được nguồn vốn; 100% các Học sinh, sinh viên vay vốn học kỳ 2 năm học 2020-2021 đều nhận tiền vay vốn đầy đủ để nộp học phí cho nhà trường và yên tâm học tập… Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Sông Cầu đã tổng hợp xem xét và tháo gỡ khó khăn cho từng địa phương.
 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã cũng chia sẻ những khó khăn của các địa phương và hy vọng trong thời gian tới người dân thị xã Sông Cầu nhờ vào những đồng vốn chính sách làm ăn có hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu

Thống kê truy cập