Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Bình quản lý tốt nguồn vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 18/06/2021

Với mong muốn nhân dân xã Xuân Bình thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu. Trong những năm qua, xã Xuân Bình đã tập trung các nguồn lực để phát triển kinh kế. Ngoài việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xã Xuân Bình còn tập trung huy động các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng thông qua các hội, đoàn thể ở địa phương đặc biệt là Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), để người dân đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân trên địa xã có đủ điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình từng bước thoát nghèo bền vững. Và Hội Cựu Chiến binh (CCB) xã Xuân Bình là một trong những hội, đoàn thể làm tốt công tác vốn vay, quản lý ủy thác từ NHCSXH thị xã Sông Cầu.
 

Hội CCB xã Xuân Bình đã phối hợp với NHCSXH thị xã thành lập các tổ vay vốn, chỉ đạo tổ trưởng các tổ vay vốn tập trung thực hiện tốt hoạt động uỷ thác cho Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn NHCSXH thông qua 8 chương trình cho vay: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, Hộ nghèo về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 

Tính đến 31/5/2021 dư nợ Hội CCB xã Xuân Bình quản lý nguồn vốn từ NHCSXH thị xã Sông Cầu với tổng số dư nợ 6.208 triệu đồng/173 hộ vay với 04 tổ TK&VV. Trong đó:
 

          + Cho vay hộ nghèo: Dư nợ 275 triệu đồng/07 hộ vay;

          + Cho vay hộ cận nghèo: 535 triệu đồng/ 14 hộ vay;

          + Cho vay hộ mới thoát nghèo: 1.276 triệu đồng/30 hộ vay;

          + Cho vay Giải quyết việc làm: 141 triệu đồng/03 người vay

          + Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn: 119 triệu đồng/05 hộ vay

          + Cho vay Hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn: 2.251 triệu đồng/57 hộ vay

          + Cho vay NSVSMT nông thôn: Dư nợ 1.603 triệu đồng/106 hộ vay

          + Cho vay Hộ nghèo về nhà ở: 8 triệu đồng/01 hộ vay
 

Do làm tốt khâu tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc gửi tiền tiết kiệm đến nay, 100%  tổ viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền: 486 triệu đồng. Không có nợ quá hạn. Ngoài ra Hội CCB xã đã phân công các thành viên trong Ban Chấp hành của Hội theo dõi, kiểm tra nguồn vốn ủy thác một cách kịp thời (thực hiện kiểm tra 100% các món giải ngân trong vòng 30 ngày), hàng tháng thực hiện báo cáo theo công văn 154/NHCS-KTNB ngày 02/3/2017 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra của Hội đoàn thể các cấp. Tham gia bình xét, kết nạp tổ viên, nhắc nhở việc sinh hoạt của tổ theo định kỳ, thông qua sinh hoạt tổ đôn đốc thu hồi tiền gốc đúng phân kỳ và đúng hạn, nhắc nhỡ những hộ vay chậm trả lãi, ngoài ra còn phổ biến các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật  của Nhà nước, hàng tháng đều tham gia họp giao ban vào ngày giao dịch tại xã.
 

Cùng với việc coi trọng công tác tuyên truyền, để phối hợp thực hiện chính sách uỷ thác vay vốn có hiệu quả và công tác kiểm tra và sinh hoạt tổ đã làm hạn chế nợ xấu phát sinh đặc biệt là các thành viên trong tổ đã nêu cao trách nhiệm nhắc nhỡ lẫn nhau, chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi để cùng nhau sử dụng vốn đúng mục đích mang lại hiệu quả cao, đôn đốc trả nợ gốc, lãi đúng hạn, mang lại thu nhập cao để có khả năng hoàn trả vốn cho Ngân hàng đúng hạn.
 

 

Hình ảnh: Đ/c Trịnh Minh Ý Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Bình đang hướng dẫn người dân kê tiền trả nợ trong ngày Giao dịch xã.

 

Nhìn chung, hoạt động uỷ thác cho vay vốn ở Hội CCB xã Xuân Bình đã tác động tích cực trong việc tạo nguồn vốn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 

Trong thời gian đến Hội CCB xã Xuân Bình sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần xây dựng quê hương xã Xuân Bình ngày càng khởi sắc.phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, duy trì và quản lý tốt nguồn vốn./.
 

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên

Thống kê truy cập