Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Ngân hàng Chính sách xã hội TX Sông Cầu thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 17/08/2023

Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TX Sông Cầu đã triển khai tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; nguồn vốn tín dụng tăng trưởng ổn định.  Doanh số cho vay đạt 97.460 triệu đồng, với 2.685 lượt hộ vay; tổng doanh số thu nợ  65.691 triệu đồng, nâng tổng dư nợ đạt 491.077 triệu đồng với 10.361 hộ còn dư nợ.

Đặc biệt, các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã triển khai cho vay kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Cụ thể, cho vay hộ nghèo đạt 2.010 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 15.497 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 5.830 triệu đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội TX Sông Cầu và các ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay, nhằm đưa tín dụng chính sách ưu đãi đến với người dân còn gặp khó khăn, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

MỸ CHUNG


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập