Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Ngân hàng Chính sách xã hội TX Sông Cầu tổng kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 14/07/2023

Ngày 6/7/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TX Sông Cầu tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hình: Hộ vay đang nhận vốn vay từ NHCSXH tại điểm Giao dịch xã

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 06 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TX Sông Cầu thực hiện cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng được tỉnh giao, các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn và hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Nhà ở xã hội... được triển khai cho vay kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế.

Doanh số cho vay đạt 87.269 triệu đồng, với 2.066 lượt hộ vay; tổng doanh số thu nợ 53.896 triệu đồng, nâng tổng dư nợ đạt 492.682 triệu đồng với 10.406 hộ còn dư nợ, so với năm 2022 tăng 33.375 triệu đồng, tốc độ tăng 7,27%. Trong đó nguồn vốn cho vay 03 chương trình (hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo) giảm 4.935 triệu đồng; nguồn vốn cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn giảm 6.435 triệu đồng; nguồn vốn cho vay nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn tăng 13.151 triệu đồng; nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 19.768 triệu đồng; nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội tăng 7.265 triệu đồng; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tăng 4.720 triệu đồng, .....   

Nguồn vốn vay đã góp phần tạo điều kiện cho 372 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn đề phát triển kinh tế, 372 lượt hộ vay vốn HSSV, 963 hộ vay vốn xây dựng công trình nước sạch và công trình vô sinh, đặc biệt là các chương trình tín dụng chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Nhà ở xã hội 24 hộ; hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho 680 lao động; ... Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  

6 tháng cuối năm 2023, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TX Sông Cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do NHCSXH tỉnh thông báo, chủ động giải ngân kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng vốn gây lãng phí. Phối hợp tốt với các xã, phường gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với chính sách giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm sớm tạo điều kiện thuận lợi cho người dẫn khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.  Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn, giảm 30% dư nợ khoanh của năm 2022, chủ động xử lý nợ đến hạn kịp thời trước ngày giao dịch xã để hạn chế nợ quá hạn phát sinh...

MỸ CHUNG

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập