Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Thị ủy

THỊ ỦY SÔNG CẦU
Khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
________

 


Đào Mỹ
Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy

 


Trần Kinh Danh
Phó Bí thư thường trực Thị ủy

 


Phan Trần Vạn Huy
Phó Bí thư Thị ủy

 

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập