Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

(Đang cập nhật)

 

ang cập nhật)

 


Trần Thị Hồng Lĩnh
Thị ủy viên,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã


Nguyễn Đình Huy
Ủy viên BTV Thị ủy,
Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã

 

 


Nguyễn Văn Luyện
Ủy viên BTV Thị ủy,
Trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND thị xã

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021

BAN PHÁP CHẾ

BAN KINH TẾ XÃ HỘI

Nguyễn Đình Huy

Trưởng ban

Nguyễn Văn Luyện

Trưởng ban

Đỗ Thị Thu vân

Phó trưởng ban (chuyên trách)

Nguyễn Thị Bình

Phó trưởng ban (chuyên trách)

Nguyễn Ngọc An

Ủy viên

Trần Văn Dũng

Ủy viên

Tạ Hà Bắc

Ủy viên

Trần Huỳnh Đại

Ủy viên

Võ Thanh Bình

Ủy viên

Lê Thị Thu Hà

Ủy viên

Ngô Thanh Liêm

Ủy viên

Nguyễn Tường Lâm

Ủy viên

Nguyễn Viết Thắng

Ủy viên

Nguyễn Thanh Lợi

Ủy viên

 

 

Lê Trung Toàn

Ủy viên

 

 

Hồ Nam Yên

Ủy viên

THƯ KÝ KỲ HỌP HĐND
Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 


Nguyễn Thanh Lợi
Thị Ủy viên, Chánh Thanh tra 


Đỗ Thị Thu Vân
Phó trưởng ban Pháp chế

CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ
Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ 1: Xuân Hải, Xuân Hoà và Xuân Cảnh:

 1. Nguyễn Ngọc Dũng, Tổ trưởng
 2. Lê Thị Thu Hà
 3. Nguyễn Viết Thắng
 4. Nguyễn Văn Chính
 5. Lê Trung Toàn
 6. Trần Minh Ân
 7. Đoàn Thị Long

Tổ 2: Xuân Lộc và Xuân Bình:

 1. Nguyễn Tường Lâm, Tổ trưởng
 2. Trần Trọng Hiền
 3. Nguyễn Thị Lai
 4. Tạ Hà Bắc
 5. Nguyễn Văn Luyện
 6. Nguyễn Văn Tỵ

Tổ 3: Xuân Thịnh và Xuân Phương:

 1. Nguyễn Ngọc An, Tổ trưởng
 2. Nguyễn Thị Bình
 3. Lâm Duy Dũng
 4. Võ Thanh Bình
 5. Hồ Nam Yên

Tổ 4: Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 và xã Xuân Lâm:

 1. Lê Minh Cảnh, Tổ trưởng
 2. Trần Huỳnh Đại
 3. Phan Trần Vạn Huy
 4. Ngô Thanh Liêm
 5. Nguyễn Văn Tình
 6. Đỗ Thị Thu Vân

Tổ 5: Xuân Yên, Xuân Phú:   

 1. Trần Văn Dũng, Tổ trưởng
 2. Nguyễn Đình Huy
 3. Phạm Kiên
 4. Trần Thị Hồng Lĩnh

Tổ 6: Xuân Thành và phường Xuân Đài:

 1. Nguyễn Thanh Lợi, Tổ trưởng
 2. Phạm Văn Trừ
 3. Lê Văn Bé
 4. Đặng Cao Khải
 5. Nguyễn Văn Trân

 

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
 • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
 • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
 • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
 • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
 • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập