Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Ủy ban nhân dân

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021

 


Đào Mỹ
Phó bí thư Thị ủy,
Chủ tịch UBND thị xã

 


Lâm Duy Dũng
Ủy viên BTV Thị ủy,
Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

Lương Công Tuấn
Thị ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND thị xã

CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021

 1. Trần Trọng Hiền, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công An thị xã
 2. Huỳnh Trung, Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã
 3. Đỗ Văn Chính, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế
 4. Mai Thanh Hồng,Thị ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin
 5. Nguyễn Thanh Lợi, Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã
 6. Phạm Văn Nguyên, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Lao động-TBXH
 7. Lê Thị Hoàng Oanh, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ
 8. Phan Thị Sinh, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND
 9. Võ Ngọc Thạch, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị
 10. Lê Văn Thế, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường
 11. Trần Ngọc Long, Trưởng Phòng Tư pháp

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
 • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
 • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
 • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
 • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
 • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập