Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
896/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định:v/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Đinh Thị Thu Hiền
893/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định:v/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với ông Trần Thăng Long
894/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định:v/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Đinh Thị Thu Hiền
895/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định:v/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Đinh Thị Thu Hiền
897/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định:v/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Mai Xuân Lào
898/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định:v/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Mai Xuân Giáp
899/QĐ-UBND
03/10/2021 Quyết định V/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Nguyễn Văn Hên
27/KH-UBND
29/01/2021 Kế hoạch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật xây dựng trên địa bàn thị xã Sông Cầu
21/2020/QĐ-UBND
13/08/2020 Quyết định Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1268/UBND-VX
17/08/2020 Công văn v/v triển khai thực hiện công văn số 4250/UBND-KGVX ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ ( về dịch bệnh Covid-19 )
1224/UBND-VX
10/08/2020 Công văn v/v triển khai thực hiện Công văn số 4141/UBND -KGVX ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ (về Covid 19)
1205/UBND-VX
04/08/2020 Công văn v/v thực hiện công văn số 4062/UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng chính phủ về phòng chống Covid-19
459/TB-UBND
04/08/2020 Thông báo Kết luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Mỹ- chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19
1188/UBND-VX
31/07/2020 Công văn v/v thực hiện Công văn số 4019/UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
1161/UBND-VX
29/07/2020 Công văn v/v triển khai thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng chống dịch Covid - 19
1150/UBND-VX
27/07/2020 Công văn v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19
47/2020/NĐ-CP
09/04/2020 Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
550/UBND-VX
16/04/2020 Công văn về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Sông Cầu
484/UBND-VX
06/04/2020 Công văn v/v thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch Covid- 19
468/UBND-VX
31/03/2020 Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập