Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
1920/UBND-VX
22/07/2021 Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Sông Cầu
1917/UBND-VX
22/07/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1896/UBND-VX
20/07/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1872/UBND-VX
19/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 183/TB-UBND, Thông báo số 184/TB-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 294/CV-BCĐ, số 294/CV-BCĐ ngày 18/7/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên
1822/UBND-VX
14/07/2021 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
02/2021/TT-BTTTT
21/06/2021 Thông tư Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong hệ thống thông tin báo cáo quốc gia”
1796/UBND-VX
13/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 176/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh
1784/BCĐ
12/07/2021 v/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 tại các cơ sở SXKD khu công nghiệp
1780/UBND-VX
11/07/2021 V/v tăng cường mạnh mẽ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19
1673/UBND-VX
03/07/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
1676/UBND-VX
03/07/2021 V/v thành lập điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
1664/UBND-VX
02/07/2021 V/v tăng cường vận động nhân dân cài đặt và khai báo y tế qua phần mềm ứng dụng Bluzone trên điện thoại thông minh ( smartphone)
1633/UBND-VX
30/06/2021 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
1628/UBND-VX
30/06/2021 V/v khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
1607/UBND-VX
28/06/2021 V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
1595/UBND-VX
26/06/2021 Về việc quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch covid
1556/UBND-VX
24/06/2021 Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19
Tài liệu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công quản lý dân cư danh cho công dân
1783/QĐ-UBND
26/05/2021 Quyết định: v/v công nhận kết quả giá quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Hiệp
1782/QĐ-UBND
26/05/2021 Quyết định: v/v công nhận kết quả giá quyền sử dụng đất đối với ông Đinh Thị Gái Nhỏ

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên

Thống kê truy cập