Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
550/UBND-VX
16/04/2020 Công văn về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Sông Cầu
484/UBND-VX
06/04/2020 Công văn v/v thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch Covid- 19
468/UBND-VX
31/03/2020 Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
441/UBND-VX
27/03/2020 Công văn v/v thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và chủ tịch UBND tỉnh về phòng , chống dịch Covid -19
423/UBND-VX
24/03/2020 Công văn v/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ( Thông báo 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 ) và UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid -19
406/UBND-VX
23/03/2020 Công văn v/v tạm ngừng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn thị xã trong tình hình dịch bệnh Covid- 19
399/UBND-VX
23/03/2020 Công văn v/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid - 19
377/UBND-VX
18/03/2020 Công văn v/v thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ( Về tình hình dịch bệnh covid -19 )
347/UBND-VX
13/03/2020 Công văn v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới
323/UBND-VX
10/03/2020 Công văn v/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19
264/UBND-VX
03/03/2020 Công văn v/v đẩy mạnh phòng , chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
116/UBND-VX
02/03/2020 Công văn v/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
522/QĐ-UBND
02/03/2019 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thị xã và Tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
275/BC-UBND
11/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27/3/2019, Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/12/2018 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh
74/2018/QH14
20/11/2018 Nghị quyết kỳ họp thư 6, Quốc hội khóa XIV
72/2018/QH14
12/11/2018 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các văn kiện liên quan
71/2018/QH14
12/11/2018 Nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
70/2018/QH14
09/11/2018 Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019
69/2018/QH14
08/11/2018 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019
37/2018/QH14
20/11/2018 Luật Công an nhân dân

Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại di động 0973.02.01.00
Điện thoại bàn 02573.699.799
  • Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Phú Yên
  • Thị xã Sông Cầu - đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên
  • Duyên dáng Xuân Đài lần thứ III -2019 (TX Sông Cầu)
  • Khai mạc Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ II - TX Sông Cầu
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thống kê truy cập