image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

Tổ chức kỳ họp lần thứ 12 HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII
Trong 02 ngày 20 và 21/07/2023, HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 12 – kỳ họp thường lệ giữa nămnhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Dự kỳ họp, về phía tỉnh có đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; về phía thị xã có các đồng chí Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu; Trần Kinh Danh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Trần Vạn Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy; lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND thị xã các thời kỳ; 28/31 vị đại biểu HĐND thị xã khóa XII; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã; Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND 13 xã, phường.      

anh tin bai

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Kinh Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thị xã vượt qua những khó khăn, thách thức để đảm bảo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định. Nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH tăng khá so với cùng kỳ, cơ bản bảo đảm được các tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh tiếp tục được quan tâm; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá; các hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phòng chống dịch bệnh, cây trồng vật nuôi thực hiện có hiệu quả; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản tiếp tục được chú trọng; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số-KHHGĐ, văn hóa thông tin và thể thao tiếp tục có bước chuyển biến mới; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND thị xã, các đại biểu đã tiến hành bầu cử thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tường Lâm, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải. Kết quả, với số phiếu bầu cao, đạt 28/28 phiếu, so với số đại biểu triệu tập đạt 90,3%; HĐND thị xã đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tường Lâm, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của BTV Thị ủy, UBND thị xã đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo UBND thị xã Sông Cầu, sẽ đoàn kết, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo thị xã Sông Cầu, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

anh tin bai

Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã tặng hoa chúc mừng
ông Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2023 do đồng chí Lâm Duy Dũng, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày tại kỳ họp đã nêu rõ: 06 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 66.863 triệu đồng, đạt 19,99% so chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 12,46% so Nghị quyết HĐND thị xã giao và bằng 24,5% so cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 3.500 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,55%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (52,36%). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%, bằng với cùng kỳ năm trước. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.100 lao động, đạt tỷ lệ 50% kế hoạch năm 2023 (2.100/4.200). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,2%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 26,58%. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản cơ bản ổn định và đảm bảo an sinh xã hội. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 1.465 tỷ đồng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản được duy trì ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Số lồng nuôi tôm hùm thịt ước đạt 46.609 lồng (bằng 96% so cùng kỳ); sản lượng ước đạt 946,5 tấn, tăng 50 % so cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm thấp so với cùng kỳ năm 2022, ước đạt khoảng 5.624 tấn.

anh tin bai

Đại biểu dự kỳ họp

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn thị xã đạt 162 tiêu chí/9 xã, đạt bình quân 18 tiêu chí/xã. Tập trung triển khai thực hiện 09 tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại 04 phường.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp -TTCN tiếp tục ổn định, phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh) dự tính 6 tháng đầu năm là 737.451 triệu đồng tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác phát triển ngành nghề nông thôn  và sản phẩm OCOP được tập trung chỉ đạo, đôn đốc; kết quả đến nay đã công nhận thêm 4 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP hạng 3 lên 7 sản phẩm gồm: Nước mắm Tân Lập (phường Xuân Đài); Nước mắm nhĩ Bà Mười (phường Xuân Đài); Rượu Quán Đế của hộ kinh doanh Lâm Văn Dạy (xã Xuân Bình); Muối hạt sạch và muối hầm sạch của hộ kinh doanh Trần Thị Về (xã Xuân Bình); muối hạt sạch của HTX Muối Tuyết Diêm (xã Xuân Bình) và Rong nho tách nước của Cơ sở rong nho Phúc Khang (xã Xuân Phương). Hiện có 09 địa phương đăng ký sản phẩm OCOP, với số lượng 29 sản phẩm...

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là dịp lễ, tết. Công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, xoá nhà ở tạm cho hộ nghèo được chú trọng thực hiện. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.100 lao động, đạt tỷ lệ 50% kế hoạch năm 2023 (2.100/4.200).

Tại kỳ họp, HĐND thị xã còn được nghe Báo cáo tóm tắt của UBND thị xã về thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối anwm 2023; quyết toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2022; tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tờ trình của UBND thị xã đề nghị thông qua các Nghị quyết do UBND thị xã trình ra kỳ họp. Báo cáo của UBND thị xã về trả lời  ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 12. HĐND thị xã nghe báo cáo tóm tắt của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND và UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2023; Tờ trình của Thường trực HĐND thị xa đề nghị thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND thị xã trình ra kỳ họp; báo cáo thẩm tra của hai ban hội đồng.

Kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 12 đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đỗ Trọng Thuận, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên (nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã) do chuyển công tác khác và ông Phạm Văn Cầu, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã (nguyên Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Sông Cầu), do chuyển công tác khác. Đồng thời, bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Văn Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã và ông Lê Đông Quân, Chánh Thanh tra thị xã Sông Cầu.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết, gồm:Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước thị xã năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024;  Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024.

 

MỸ CHUNG

image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1