image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

LỊCH TUẦN - UBND TX SÔNG CẦU - TỈNH PHÚ YÊN (08/04/2024-14/04/2024)

LỊCH TUẦN - UBND TX SÔNG CẦU - TỈNH PHÚ YÊN

(08/04/2024-14/04/2024)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 08/04/2024

Sáng

07:30 - 12:00

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hộ ông NGuyễn Văn Năm (Long Thạnh)

PCT Võ Ngọc Thạch

UBND xã Xuân Lộc

07:30 - 09:00

Chào cờ đầu tuần

 

Hội trường HĐND&UBND thị xã

08:00 - 12:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè phường Xuân Thành, Xuân Đài

PCT Lâm Duy Dũng

UBND phường Xuân Thành

08:00 - 12:00

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2024 cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3, quý 1/2024

và chương trInh công tác quý II/2024

PCT Lâm Duy Dũng

Phòng họp số 02 - tầng 3

09:00 - 11:00

Dự công bố các quyết định về công tác cán bộ (theo lịch Thị uỷ)

Chủ tịch

Thị uỷ

Chiều

14:00 - 17:00

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh

PCT Nguyễn Tường Lâm

Hội trường UBND tỉnh

14:00 - 16:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè xã Xuân Cảnh

PCT Lâm Duy Dũng

UBND xã Xuân Cảnh

14:30 - 17:00

Dự Đại hội thành lập Cựu Công an nhân dân thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2023 -2028

Chủ tịch

Hội trường Công an thị xã

14:30 - 17:00

Họp bàn liên quan đến việc chi trả tiền đền bù cho các hộ bị GPMB cao tốc Bắc-Nam (đoạn qua Thạch Khê) xã Xuân Lộc

PCT Võ Ngọc Thạch

Phòng họp UBND thị xã (tầng 3)

Thứ 3, 09/04/2024

 

 

 

Sáng

08:00 - 09:30

Tham dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra về công tác quốc phòng - quân sự

Chủ tịch

UBND tỉnh

08:00 - 10:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè xã Xuân Thịnh

PCT Lâm Duy Dũng

UBND xã Xuân Thịnh

08:00 - 12:00

Hội nghị giao ban nội chính quý I năm 2024

PCT Lâm Duy Dũng

Phòng họp Thị uỷ (tầng 3)

08:00 - 17:00

Tham dự tiếp công dân thường kỳ tháng 4 HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Tường Lâm

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

08:30 - 12:00

Họp góp ý phương án cưỡng chế 4 hộ Long Thạnh bị GPMB cao tốc Bắc - Nam

PCT Võ Ngọc Thạch

Phòng họp UBND thị xã (tầng 3)

09:00 - 11:00

Tham gia buổi định giá tài sản đối với các ông bà: Trần Thị Thơm, Trần Thị Ngọc, Trần Thị Danh, Trần Tri Dinh, Trần Thị Thạch, Trần Thị Bàn (theo Công văn 208 của Toà án nhân dân tỉnh)

xin ý kiến

thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc

Chiều

13:30 - 17:00

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện các quy trình công tác cán bộ (theo lịch Thị uỷ)

Chủ tịch,các PCT

Phòng họp Ban Thường vụ Thị uỷ

14:00 - 16:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè xã Xuân Hải

PCT Lâm Duy Dũng

UBND xã Xuân Hải

Thứ 4, 10/04/2024

 

 

 

Sáng

08:00 - 12:00

Tham dự phiên họp Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

uỷ quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự

phòng họp cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh

08:00 - 12:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Lâm, Xuân Phú

PCT Lâm Duy Dũng

UBND phường Xuân Phú

08:00 - 12:00

Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/ 2024

Chủ tịch

Hội trường HĐND&UBND thị xã

08:00 - 12:00

Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của Bí thư Thị uỷ

PCT Võ Ngọc Thạch

Phòng Tiếp công thị xã

08:00 - 17:00

Họp đối thoại 18 hộ bị GPMB cao tốc Bắc - nam thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc

Chủ tịch, PCT Võ Ngọc Thạch

UBND xã Xuân Lộc

Chiều

14:00 - 17:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè Xuân Lộc, Xuân Bình

PCT Lâm Duy Dũng

UBND xã Xuân Bình

14:00 - 17:00

Họp sơ kết quý I Ban Đại diện ngân hàng chính sách

PCT Lâm Duy Dũng

Phòng họp số 02 - tầng 3

14:00 - 17:00

Tham dự cuộc họp bàn về công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

PCT Nguyễn Tường Lâm

phòng họp Giao ban - Văn phòng UBND tỉnh

14:00 - 16:00

Dự Hội nghị thường kỳ tháng 4/2024 Đảng uỷ Quân sự thị xã

Chủ tịch

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu

14:00 - 17:00

Tham dự làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát, nghe báo cáo chủ trương chuyển mục đích sử dụng rùng sang mục đích đất khác (liên quan đến dự án CASANOVA BÃI TRÀM)

PCT Võ Ngọc Thạch

Tại UBND thị xã và thực địa tại thôn Hoà Thạnh, xã Xuân Cảnh

15:00 - 17:00

Làm việc với PCT thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ về công tác GPMB cao tốc Bắc Nam.

Chủ tịch

Hội trường UBND thị xã

Thứ 5, 11/04/2024

 

 

 

Sáng

07:30 - 12:00

Bàn giao đất TĐC cho các hộ dân bị GPMB

 

Xã Xuân Lộc

08:00 - 12:00

Dự họp bàn về kế hoạch triển khai Luật Đất đai năm 2024

PCT Võ Ngọc Thạch

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

08:00 - 10:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè xã Xuân Phương

PCT Lâm Duy Dũng

UBND xã Xuân Phương

Chiều

14:00 - 16:00

Kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, quản lý nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè phường Xuân Yên

PCT Lâm Duy Dũng

UBND phường Xuân Yên

14:00 - 17:00

Hội nghị tổng kết hoạt động của Tiểu ban An toàn an ninh mạng

PCT Nguyễn Tường Lâm

Hội trường giao ban Công an tỉnh

14:00 - 17:00

Đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB cao tốc Bắc - Nam

PCT Võ Ngọc Thạch

UBND xã Xuân Lộc

14:00 - 17:00

Họp Ban chỉ đạo bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

PCT Lâm Duy Dũng

Phòng họp số 02 - tầng 3

14:00 - 17:00

Giao ban Ban Chỉ đạo 588 về cao tốc Bắc - Nam (theo lịch Thị uỷ)

xin ý kiến

Phòng họp Thị uỷ

Thứ 6, 12/04/2024

 

 

 

Sáng

08:00 - 12:00

Dự cuộc họp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá VIII

PCT Lâm Duy Dũng

Phòng họp Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh

08:00 - 12:00

Tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của tỉnh

Chủ tịch

Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

08:00 - 12:00

Tham dự Hội nghị trực tuyến lần thứ I Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển bền vững đến näm 2030, tâmf nhìn đến näm 2045 (do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì)

PCT Nguyễn Tường Lâm

Phòng họp Giao ban Văn phòng UBND tỉnh

Chiều

14:00 - 17:00

Họp triển khai Kế hoạch đón và bảo vệ Đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 đi qua địa phận thị xã Sông Cầu

PCT Nguyễn Tường Lâm

Phòng họp số 02 - tầng 3

Thứ 7, 13/04/2024

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật, 14/04/2024

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1