image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

Lễ Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phân loại Thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên là đơn vị hành chính cấp huyện loại I
Sáng ngày 6/2/2023, Thị Uỷ, HĐND, UBND, Ủy banMTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phân loại Thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên là đơn vị hành chính cấp huyện loại I. Ông  Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) về dự và trao Quyết định.

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách địa bàn Sông Cầu; Đào Bảo Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Thìn - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã Sông Cầu; lãnh đạo thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định).

Diễn văn Lễ Công bố Quyết định đơn vị hành chính cấp huyện loại I do đồng chí Phan Trần Vạn Huy - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu trình bày nêu rõ: Sông Cầu là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hoá gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc. Từ những năm 1597 những lưu dân người Việt đầu tiên đến vùng đất Cù Mông, Bà Đài để sinh cơ lập nghiệp. Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng đã lấy vùng đất từ Cù Mông đến Thạch Bi làm Phủ Phú Yên. Sông Cầu từng là Tỉnh lỵ Phú Yên giai đoạn từ năm 1899 đến năm 1945, ngày nay vẫn còn dấu tích hành cung Long Bình.        

Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ nhân dân Sông Cầu luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, giàu lòng yêu nước, kiên cường anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm… Từ ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Cầu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Đặc biệt, từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Cầu đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và an ninh quốc phòng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Ngày 27/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP thành lập Thị xã Sông Cầu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Sông Cầu. Ngày 04/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 134/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Phú Yên với phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng thị xã Sông Cầu gồm 14 đơn vị hành chính cấp xã; khu vực nội thị bao gồm 4 phường nội thị: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Đài. Ngày 21/11/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 817/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên, sáp nhập xã Xuân Hòa và Xuân Cảnh thành xã Xuân Cảnh, tổng số đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sông Cầu hiện nay là 13 đơn vị hành chính.

Thị xã Sông Cầu được xác định là trung tâm phía Bắc của tỉnh Phú Yên về kinh tế, văn hóa, dịch vụ, du lịch và công nghiệp; là đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Phú Yên, có vai trò quan trọng về an ninh, quốc phòng. Thị xã có sự giao thoa mạnh mẽ với các hoạt động kinh tế - xã hội của 2 đô thị là thành phố Tuy Hòa (loại 2) và thành phố Quy Nhơn (loại 1).

Thị xã Sông Cầu được Bộ Nội vụ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại II tại Quyết định số 682/QĐ-BNV ngày 16/8/2008; Trong thời gian qua, thị xã Sông Cầu đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc thu hút các dự án đầu tư mới, tạo ra những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm tại địa phương; Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện sâu rộng; Thị xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn mới từ các nguồn kinh phí. Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo đô thị, nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Hiện nay, kết cấu hạ tầng đô thị của thị xã Sông Cầu đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Trong quy hoạch phát triển đô thị Sông Cầu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phát triển thị xã Sông Cầu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Sau 15 năm được Bộ Nội vụ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại II, căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, theo đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với thị xã Sông Cầu đạt 78,4 điểm, đủ điều kiện phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại I theo quy định. Trên cơ sở đó, 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-BNV phân loại Thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

anh tin bai

Đại biểu dự Lễ công bố

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành; đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phân loại thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên là đơn vị hành chính cấp huyện loại I và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo thị xã Sông Cầu.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thị Hòa An (trái); đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo (phải) và ông Nguyễn Hữu Thành
trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo TX Sông Cầu)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Sông Cầu đã nỗ lực đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua để Sông Cầu trở thành đơn vị hành chính cấp huyện loại I. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi, tiền đề quan trọng để nâng cấp TX Sông Cầu lên thành phố vào năm 2025 theo lộ trình đã đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị TX Sông Cầu trong thời gian đến, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ thuận lợi thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; tập trung chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nhất là khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài để phát triển du lịch…

anh tin bai

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi lễ

Việc công nhận TX Sông Cầu là đơn vị hành chính cấp huyện loại I tạo tiền đề vững chắc để thị xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Sông Cầu, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy lợi thế tiềm năng, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển toàn diện văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh; xây dựng Đảng bộ, Chính quyền thị xã Sông Cầu ngày càng trong sạch vững mạnh, là điều kiện thuận lợi để nâng cấp thị xã Sông Cầu lên Thành phố vào năm 2025 theo lộ trình đã đề ra.

 

MỸ CHUNG


image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1