image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

Thông báo Công văn về việc góp ý dự thảo quy hoạch sử dụng đất gia đoạn 2021-2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thực hiện văn bản số 680/UBND-ĐTXD ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện và Thông báo số 68/TB-STNMT ngày 01/3/2021 Sở Tài nguyên & Môi trường về kết luận của giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tại buổi làm việc ngày 26/02/2020 đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Trong khi quy hoạch sử dụng  đất  tỉnh chưa được phê duyệt, UBND thị xã Sông Cầu giao nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Sông Cầu theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 04/3/2021 và tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai thực hiện dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND thị xã Sông Cầu hoàn thành dự thảo lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Để quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, có tính thống nhất cao giữa các Sở, Ngành và địa phương trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hút đầu tư… trên địa bàn thị xã; UBND thị xã lấy ý kiến góp ý các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh Phú Yên; các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Sông Cầu như sau:

        1. Hồ sơ lấy ý kiến, gồm có:

        - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tóm tắt và bảng biểu;

        - Dự thảo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu;

         2. Thời gian, hình thức lấy ý kiến:

        - Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản (Nếu bổ sung công trình, dự án đính kèm căn cứ pháp lý và bản vẽ nếu có) của các đơn vị và địa phương về dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Sông Cầu gửi về UBND thị xã Sông Cầu (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 23/8/2021, để tổng hợp, xem xét chỉnh sửa theo quy định hiện hành. Sau thời gian trên, các đơn vị không có ý kiến góp ý về dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Sông Cầu được xem như đã thống nhất với nội dung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Sông Cầu.

        Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1