image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

TX Sông Cầu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Sông Cầu đã có nhiều chuyển biến tích cực; tín dụng ưu đãi đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế của thị xã đồng thời mang ý nghĩa chính trị to lớn, sâu rộng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình và tích cực, chủ động triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là chỉ đạo tập trung các nguồn lực tài chính, bố trí ngân sách ủy thác qua NHCSXH hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã.

 

Hoạt động NHCSXH đã đưa nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước xuống tận đến 13/13 xã, phường, trên địa bàn thị xã một cách công khai, minh bạch. Trong 10 năm qua, cùng với nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương ủy thác, nguồn vốn chính sách đã cho vay 44.509 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay đạt 1.433.682 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 999.385 triệu đồng; góp phần giúp 10.270 lượt Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, vay vốn phát triển kinh tế vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 5.786 lao động, giúp gần 5.118 lượt hộ gia đình vùng khó khăn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, gần 4.453 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 18.560 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn... 

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã Sông Cầu tiếp tục tạo mọi điều kiện để Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, các điểm giao dịch; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của địa phương.

                                                                                      THÁI THỤY

image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1