image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

Xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nhằm xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương và UBND thị xã Sông Cầu trong việc xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đề án. Theo đó, UBND thị xã Sông Cầu phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thị xã Sông Cầu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị xã Sông Cầu đến năm 2045 và các quy hoạch khác có liên quan; thời gian hoàn thành trong Quý III/2023.

Trong tháng 9/2023, UBND thị xã Sông Cầu phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn đến năm 2023 và đề ra lộ trình thực hiện hoàn thànhcác điều kiện, tiêu chuẩn về thành lập phường, thành lập thành phố theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15), Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQHI3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15); thời gian hoàn thành thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn trong Quý II/2024.

UBND thị xã Sông Cầu xây dựng dự thảo Đề án, báo cáo Ban Thường  vụ Thị ủy Sông Cầu xem xét, thống nhất để trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/10/2023.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này; làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh liên hệ với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng Đề án.

MỸ CHUNG

image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1