image banner
Công văn: V/V triển khai văn bản hợp nhất các Thông tư quy định về lĩnh vực đất đai
Số ký hiệu văn bản 571/STNMT-VP
Ngày ban hành 01/03/2022
Ngày hiệu lực 01/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn: V/V triển khai văn bản hợp nhất các Thông tư quy định về lĩnh vực đất đai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb-kem-571-stnmt-vp.rar