image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
119/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gằn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027 năm 2024 trên địa bàn thị xã Sông Cầu.
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch V/V: Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
1519/UBND 10/04/2024 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
107/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn thị xã Sông Cầu.
Lượt xem: 0
Tải về 0
86/KH-UBND 18/03/2024 Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số thị xã Sông Cầu đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 1
66/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
24/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch về Phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã Sông Cầu đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
240/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch về việc Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thị xã Sông Cầu
Lượt xem: 0
Tải về 1
1836/QĐ-UBND 17/12/2021 Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2