image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1519/UBND 10/04/2024 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
1385/UBND-VX 02/04/2024 V/v tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
1139/UBND 20/03/2024 Về việc thông tin Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Lượt xem: 0
Tải về 0
1016/UBND 12/03/2024 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
1014/UBND-TH 12/03/2024 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
835/UBND 29/02/2024 V/v phổ biến nội dung Luật đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15 của Quốc hội)
Lượt xem: 0
Tải về 0
131/UBND 10/01/2024 V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
2969/UBND-TH 31/07/2023 Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và Nghị quyết số 204/NQ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh (Link NQ HĐND tỉnh: https://drive.google.com/drive/folders/1PssjfOh5XhbOwj2anRRzhYuhOcNMGosr?usp=sharing)
Lượt xem: 0
Tải về 0
571/STNMT-VP 01/03/2022 Công văn: V/V triển khai văn bản hợp nhất các Thông tư quy định về lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 0
Tải về 0
401/UBND 16/02/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2695/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ Tài nguyên & môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
12