image banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/KH-UBND 05/06/2024 Kế hoạch V/V: Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024 (văn bản gửi Văn phòng)
Lượt xem: 0
Tải về 0
654/QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
343/QĐ-UBND 03/04/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 2
304/QĐ-UBND 15/03/2024 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 2
288/QĐ-UBND 14/03/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
272/QĐ-UBND 11/03/2024 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
153/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
139/QĐ-UBND 31/01/2024 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 0
Tải về 2
1841/QĐ-UBND 29/12/2023 V/v triển khai Danh mục dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 0
Tải về 4
601/QĐ-UBND 30/04/2021 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 2