image banner
Kế hoạch V/V: Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024 (văn bản gửi Văn phòng)
Số ký hiệu văn bản 168/KH-UBND
Ngày ban hành 05/06/2024
Ngày hiệu lực 05/06/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch V/V: Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024 (văn bản gửi Văn phòng)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dịch vụ công
Người ký duyệt Chủ tịch Phan Trần Vạn Huy
Tài liệu đính kèm 168-KH-UBND.pdf