image banner
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/KH-UBND 05/06/2024 Kế hoạch V/V: Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024 (văn bản gửi Văn phòng)
Lượt xem: 0
Tải về 0
158/KH-UBND 27/05/2024 Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới trên địa bàn thị xã Sông Cầu
Lượt xem: 0
Tải về 0
156/KH-UBND 24/05/2024 Triển khai xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Sông Cầu
Lượt xem: 0
Tải về 0
157/KH-UBND 24/05/2024 Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
153/KH-UBND 20/05/2024 Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
145/KH-UBND 09/05/2024 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
144/KH-UBND 08/05/2024 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989-01/7/2024) và 15 năm Ngày thành lập thị xã Sông Cầu(27/8/2009 -27/8/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1938/UBND 08/05/2024 V/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
143/KH-UBND 08/05/2024 Tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) trên địa bàn thị xã Sông Cầu
Lượt xem: 0
Tải về 0
1744/UBND 24/04/2024 V/v khẩn trương cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI) 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345